Miljöcertifieringar heart

Här kan du läsa om olika miljöcertifieringar, klicka på symbolerna för att komma till organisationernas hemsidor.
 
BDIH 
Ett neutralt kontrollorgan som kontrollerar att stränga miljökriterier efterlevs. Gällande miljöpåverkan, djurskydd, etiskt socialt korrekt bevakning av hela tillverkningsprocessen från råvara till färdig produkt. BDIHs kvalitetsmärke används för att indikera att så är fallet samt garanterar att produkten är tillverkad av ett företag som följer alla riktlinjer.
 
 
ECOCERT
 
Ecocert är ett kontroll-och certifieringsorgan etablerat i Frankrike sedan 1991 av agronomer medvetna om behovet av att utveckla det miljövänliga jordbruket, samt vikten av att erbjuda någon form av erkännande för dem som åtagit sig att denna produktionsmetod.
 
 
 
 
ECOCONTROL
 
EcoControl är en kontroll-och certifieringsorgan för ekologiska produkter. EcoControl verksamt över hela världen.
 
 
 
FAIRTRADE
 
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
 
 
FSC
 
Forest Stewardship Council skall främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Svenska FSC ska sprida kunskap om FSC och övervaka användningen av FSC:s varumärke i Sverige.
 
 
NATRUE
 
Internationell ideell förening som arbetar för att befrämja utvecklingen av ekologiska hudvårdsprodukter på marknaden. NATRUE ställer höga miljökrav på tillverkarna gällande innehåll och tillverkningsprocess för att kunna få certifieringen på sina produkter.